piątek, 17 kwietnia 2020

Wyniki turniejów NZBS z BBO

długa fala 28.05


1 5079 Junik Rafał 26 21 20

28 25 21 33 35 209
2 5544 Ziętara Jolanta 26 21 20

28 25 21 33 35 209
3 5081 Juszczak Marek 22 10 23 8 24 16
24 22 29 178
4 5371 Samol Grzegorz 22 10 23
24 16
24 22 29 170
5 5049 Hilbrecht Jarosław
24


22 28 16 39 32 161
6 5403 Solecki Piotr 29 24 14 21
31 6

32 157
7 16092 Piszczek Adam 14 16 4 4 2 14 31 18 16 18 137
8 17771 Piechowiak Jacek
12 12 27 21 12 10 14 14 14 136
9 5211 Małdziński Andrzej
12 12 27 21 12 10 14 14 14 136
10 @ KRYSTNE58 KRYSTNE58 18 8 17 14 18 6 12 12 4 12 121
11 @ TADEUSZB19 TADEUSZB19 16 14 2 18 12 20 2 8 6 20 118
12 17770 Malinowski Józef 6 27

14 18 16
36
117
13 @ RACHNET RACHNET 6 27

14 18 16
36
117
14 4920 Bukowski Marek 35 4
10


27 24 16 116
15 5017 Grewling Józef 35 4
10


27 24 16 116
16 5019 Grobelkiewicz Mirosław 12


2 14 31 18 16 18 111
17 @ RYSIU1 RYSIU1 18 8 17 14

12 12 4 12 97
18
BARBRY21 BARBRY21


6 8 25 14 10 26 2 91
19
ELDAR47 ELDAR47


6 8 25 14 10 26 2 91
20 @ ROGATA RoOGATA16 8 18 2 20 22 86
21 5405 Sosnowski Paweł 32 18 8
27
85
22 6086 Sawicki Ryszard 32 18 8
27
85
23 @ REPORTER5 REPORTER5

6
18 6
2 30 22 84
24 @ WILK53 WILK53 10 6
24 4 4 22
2 4 76
25 @ CHMATE CHMATE 10 6
24 4 4 22
2 4 76
26 @ ANDRZEJM54 ANDRZEJM54

6 4 16
18
20 10 74
27 @ BRYLAK BRYLAK 16 14 2
12 20
8

72
28 5038 Gurzęda Jerzy

28
39
67
29 @ SZMARAGD08 SZMARAGD08 20 16 4
18
58
30 5074 Jędrzejewski Janusz 24

8 10
4
8
54
31 5096 Kalicki Jan 4

2
10 20 6 12
54
32
FCB1947 FCB1947
2
12 6 2 8 4 10 8 52
33
CZO PER CZO PER
2
12 6 2 8 4 10 8 52
34 18889 Solecki Marcel

14

31 6


51
35 5059 Janik Stanisław 29

21

50
36 18951 Gronowski Stefan 2
20 16 12
50
37 @ KRUSZEWICZ KRUSZEWICZ
8

30
38
38 12872 Samól Stefan

4
28 6 38
39 6119 Talaga-Drabik Alina28 6 34
40 7656 Stypiński Jerzy 12


18
30
41 19445 Granops Kajetan

2
8 20 30
42 2025 Klejny Roman
26 26
43 2143 Stefański Mieczysław
26 26
44 5210 Maliszewski Przemysław 24
24
45 17791 Pawłowski Tomasz 1410 24
46 @ JANUSZ65D JANUSZ65D
24 24
47 5118 Kmiecik Cezary
24 24
48 9094 Kierszka Paweł
2222
49 5253 Misiak Adam 4

2
10
6

22
50 13842 Rostek Robert 20
20
51 @ KRACIAS KRACIAS


18

18
52
Mączkowski Wiesław


16

16
53
Kopowski Mirosław


16

16
54 9122 Solarski Tomasz

10


10
55 @ STEFAN7890 STEFAN7890

10


10
56 5016 Gram Waldemar10
10
57 4917 Budka Janusz 8
8
58 5227 Mączkowski Roman 8
8
59 18163 Hoffmann Mieczysław8
8
60 9115 Pohl Arkadiusz 2
2


wyniki 28.05


1,5544,Ziętara,Jolanta,5,61.36,DĄBRÓWKA
,5079,Junik,Rafał,7,61.36,DĄBRÓWKA
2,5403,Solecki,Piotr,7,61.06,FLUX-MEDICAL
,5049,Hilbrecht,Jarosław,7,61.06,FLUX-MEDICAL
3,5081,Juszczak,Marek,5,58.95,FLUX-MEDICAL
,5371,Samol,Grzegorz,5,58.95,FLUX-MEDICAL
4,2025,Klejny,Roman,11,56.07,Fundacja
,2143,Stefański,Mieczysław,7,56.07,Fundacja
5,@,JANUSZ65D,JANUSZ65D,0,55.95,,24
,5118,Kmiecik,Cezary,5,55.95,FLUX-MEDICAL
6,@,REPORTER5,REPORTER5,0,52.13,,22
,@,ROGATA,ROGATA,0,52.13,,22
7,@,TADEUSZB19,TADEUSZB19,0,50.37,,20
,19445,Granops,Kajetan,1.5,50.37,Credo
8,16092,Piszczek,Adam,2,50.3,Pil-Building
,5019,Grobelkiewicz,Mirosław,3,50.3,Credo
9,5017,Grewling,Józef,7,50.25,Szlemik
,4920,Bukowski,Marek,5,50.25,Szlemik
10,17771,Piechowiak,Jacek,1.5,48.12,MCK
,5211,Małdziński,Andrzej,5,48.12,MCK
11,@,RYSIU1,RYSIU1,0,47.65,,12
,@,KRYSTNE58,KRYSTNE58,0,47.65,,12
12,17791,Pawłowski,Tomasz,1.5,47.27,Pil-Building
,@,ANDRZEJM54,ANDRZEJM54,0,47.27,,10
13,@,FCB1947,FCB1947,0,44.1,,8
,@,CZO
14,6119,Talaga-Drabik,Alina,5,43.01,BLOTKA
,12872,Samól,Stefan,3,43.01,Credo
15,@,WILK53,WILK53,0,37.95,,4
,@,CHMATE,CHMATE,0,37.95,,4
16,@,ELDAR47,ELDAR47,0,36.31,,2
,@,BARBRY21,BARBRY21,0,36.31,,2
wyniki 25.05

1,5038,Gurzęda,Jerzy,7,WP,1,37.7,FLUX-MEDICAL
,5049,Hilbrecht,Jarosław,7,WP,1,37.7,FLUX-MEDICAL
2,@,RACHNET,RACHNET,0,,1,31.91,,36
,17770,Malinowski,Józef,1.5,WP,1,31.91,MCK
3,5544,Ziętara,Jolanta,5,WP,2,31.54,DĄBRÓWKA
,5079,Junik,Rafał,7,WP,2,31.54,DĄBRÓWKA
4,@,KRUSZEWICZ,KRUSZEWICZ,0,,3,28.61,,30
,@,REPORTER5,REPORTER5,0,,3,28.61,,30
5,12872,Samól,Stefan,3,WP,2,27.04,Credo
,6119,Talaga-Drabik,Alina,5,ZP,2,27.04,BLOTKA
6,@,ELDAR47,ELDAR47,0,,3,10.79,,26
,@,BARBRY21,BARBRY21,0,,3,10.79,,26
7,5017,Grewling,Józef,7,WP,4,6.23,Szlemik
,4920,Bukowski,Marek,5,WP,4,6.23,Szlemik
8,5081,Juszczak,Marek,5,WP,4,4.04,FLUX-MEDICAL
,5371,Samol,Grzegorz,5,WP,4,4.04,FLUX-MEDICAL
9,@,ROGATA,ROGATA,0,,5,-0.04,,20
,@,ANDRZEJM54,ANDRZEJM54,0,,5,-0.04,,20
10,7656,Stypiński,Jerzy,4,WP,6,-0.7,Credo
,@,SZMARAGD08,SZMARAGD08,0,,6,-0.7,,18
11,16092,Piszczek,Adam,2,WP,5,-2.68,Pil-Building
,5019,Grobelkiewicz,Mirosław,3,WP,5,-2.68,Credo
12,17771,Piechowiak,Jacek,1.5,WP,6,-11.04,MCK
,5211,Małdziński,Andrzej,5,WP,6,-11.04,MCK
13,5096,Kalicki,Jan,3,WP,7,-13.62,OOK
,18951,Gronowski,Stefan,1.5,WP,7,-13.62,OOK
14,@,CZO
,@,FCB1947,FCB1947,0,,7,-19.54,,10
15,5074,Jędrzejewski,Janusz,5,WP,8,-24.96,Credo
,18163,Hoffmann,Mieczysław,0.5,LD,8,-24.96,,8
16,19445,Granops,Kajetan,1.5,WP,8,-25.02,Credo
,@,TADEUSZB19,TADEUSZB19,0,,8,-25.02,,6
17,@,RYSIU1,RYSIU1,0,,9,-25.32,,4
,@,KRYSTNE58,KRYSTNE58,0,,9,-25.32,,4
18,@,WILK53,WILK53,0,,9,-33.93,,2
,@,CHMATE,CHMATE,0,,9,-33.93,,2

wyniki 21.05

       1 5017 Grewling Józef 7 WP 61.35
4920 Bukowski Marek 5 WP 61.35
2 5081 Juszczak Marek 5 WP 57.6
5371 Samol Grzegorz 5 WP 57.6
3 5079 Junik Rafał 7 WP 55
5544 Ziętara Jolanta 5 WP 55
4 16092 Piszczek Adam 2 WP 54.27
5019 Grobelkiewicz Mirosław 3 WP 54.27
5 9094 Kierszka Paweł 3 WP 52.81
5049 Hilbrecht Jarosław 7 WP 52.81
6 17771 Piechowiak Jacek 1.5 WP 52.5
5211 Małdziński Andrzej 5 WP 52.5
7 @ RYSIU1 RYSIU1 0 50.52
@ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0 50.52
8 @ ELDAR47 ELDAR47 0 49.06
@ BARBRY21 BARBRY21 0 49.06
9 @ BRYLAK BRYLAK 0 47.81
@ TADEUSZB19 TADEUSZB19 0 47.81
10 5096 Kalicki Jan 3 WP 43.23
5253 Misiak Adam 2.5 WP 43.23
11 @ FCB1947 FCB1947 0 42.71
@ CZO PER CZO PER 0 42.71
12 @ REPORTER5 REPORTER5 0 33.12
@ ROGATA ROGATA 0 33.12

wyniki 18.05

1 16092 Piszczek Adam 2 55.97 Pil-Building;Pi³a
5019 Grobelkiewicz Miros³aw 3 55.97 Credo;Pi³a
2 5038 Gurzêda Jerzy 7 55 FLUX-MEDICAL;Boguniewo
5049 Hilbrecht Jaros³aw 7 55 FLUX-MEDICAL;Boguniewo
3 5544 Ziêtara Jolanta 5 54.65 D¥BRÓWKA;MM;Poznañ
5079 Junik Rafa³ 7 54.65 D¥BRÓWKA;MM;Poznañ
4@ CHMATE CHMATE 0 54.38
@ WILK53 WILK53 0 54.38
5 5096 Kalicki Jan 3 53.75 OOK;Oborniki
18951 Gronowski Stefan 1.5 53.75 OOK;Oborniki
6@ ROGATA ROGATA 0 52.92
@ ANDRZEJM54 ANDRZEJM54 0 52.92
7@ RACHNET RACHNET 0 51.67
17770 Malinowski Józef 1.5 51.67MCK;Czarnków
8@ ELDAR47 ELDAR47 0 50.21
@ BARBRY21 BARBRY21 0 50.21
9@ RYSIU1 RYSIU1 0 49.03
@ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0 49.03
10 17771 Piechowiak Jacek 1.5 48.33MCK;Czarnków
5211 Ma³dziñski Andrzej 5 48.33MCK;Czarnków
11@ CZO;PER CZO;PER 0 47.43
@ FCB1947 FCB1947 0 47.43
12 18889 Solecki Marcel 0 43.96 FLUX-MEDICAL;Boguniewo
5403 Solecki Piotr 7 43.96 FLUX-MEDICAL;Boguniewo
13@ STEFAN7788 STEFAN7788 0 42.85
5074 Jêdrzejewski Janusz 5 42.85 Credo;Pi³a
14 19445 Granops Kajetan 1.5 40.69 Credo;Pi³a

@ TADEUSZB19 TADEUSZB19 0 40.69


wyniki 14.05


1,18889,Solecki,Marcel,0,65.97,31
,5403,Solecki,Piotr,7,65.97,31
2,5544,Ziętara,Jolanta,5,56.94,28
,5079,Junik,Rafał,7,56.94,28
3,@,ELDAR47,ELDAR47,0,56.6,25
,@,BARBRY21,BARBRY21,0,56.6,25
4,9094,Kierszka,Paweł,3,55.21,22
,5049,Hilbrecht,Jarosław,7,55.21,22
5,@,BRYLAK,BRYLAK,0,52.08,20
,@,TADEUSZB19,TADEUSZB19,0,52.08,20
6,@,RACHNET,RACHNET,0,52.08,18
,17770,Malinowski,Józef,1.5,52.08,18
7,5081,Juszczak,Marek,5,48.96,16
,5371,Samol,Grzegorz,5,48.96,16
8,16092,Piszczek,Adam,2,48.61,14
,5019,Grobelkiewicz,Mirosław,3,48.61,14
9,@,JACPI,JACPI,0,48.26,12
,5211,Małdziński,Andrzej,5,48.26,12
10,5253,Misiak,Adam,2.5,48.26,10
,5096,Kalicki,Jan,3,48.26,10
11,@,KRUSZEWICZ,KRUSZEWICZ,0,44.44,8
,@,ROGATA,ROGATA,0,44.44,8
12,@,REPORTER5,REPORTER5,0,43.4,6
,@,KRYSTNE58,KRYSTNE58,0,43.4,6
13,@,CHMATE,CHMATE,0,43.4,4
,@,WILK53,WILK53,0,43.4,4
14,@,CZO
,@,FCB1947,FCB1947,0,35.76,2wyniki 11.05

1 5405Sosnowski 5 80.8
Klub Sportowy
KM IMPORT -
JAGIELLONKA 27
6086Sawicki Ryszard 5 80.8
Klub Sportowy
KM IMPORT -
JAGIELLONKA 27
2 5371Samol Grzegorz 5 22.2
FLUXMEDICAL
Boguniewo 24
5081Juszczak Marek 5 22.2
FLUXMEDICAL
Boguniewo 24
3@ JACPI JACPI 0 16.4 21
5211 Andrzej 5 16.4 21
4@ REPORTER5 REPORTER5 0 15 18
@ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0 15 18
5@ ROGATA ROGATA 0 13.2 16
@ ANDRZEJM54ANDRZEJM54 0 13.2 16
6@ RACHNET RACHNET 0 0.4 14
17770Malinowski 1.5 0.4 14
7@ BRYLAK BRYLAK 0 -3.4 12
@ TADEUSZB19TADEUSZB19 0 -3.4 12
8 5016Gram Waldemar 5 -4 10
5074 Janusz 5 -4 10
9@ ELDAR47 ELDAR47 0 -12.8 8
@ BARBRY21 BARBRY21 0 -12.8 8
10@ CZO PER CZO PER 0 -35 6
@ FCB1947 FCB1947 0 -35 6
11@ WILK53 WILK53 0 -46 4
@ CHMATE CHMATE 0 -46 4
12 16092Piszczek Adam 2 -46.8 2
5019Grobelkiewicz 3 -46.8 2


wyniki 07.05

@,JACPI,JACPI,0,,61.98,,27
5211,Małdziński,Andrzej,5,WP,61.98,MCK
@,WILK53,WILK53,0,,60,,24
@,CHMATE,CHMATE,0,,60,,24
5059,Janik,Stanisław,13,LB,59.48,GSBS
5403,Solecki,Piotr,7,WP,59.48,FLUX-MEDICAL
@,KRACIAS,KRACIAS,0,,55.42,,18
@,TADEUSZB19,TADEUSZB19,0,,55.42,,18
4798,Kopowski,Mirosław,12,PM,55.1,STB
4820,Mączkowski,Wiesław,12,PM,55.1,STB
@,RYSIU1,RYSIU1,0,,51.25,,14
@,KRYSTNE58,KRYSTNE58,0,,51.25,,14
@,FCB1947,FCB1947,0,,49.27,,12
@,CZO
5017,Grewling,Józef,7,WP,46.98,Szlemik
4920,Bukowski,Marek,5,WP,46.98,Szlemik
5081,Juszczak,Marek,5,WP,46.77,FLUX-MEDICAL
5074,Jędrzejewski,Janusz,5,WP,46.77,Credo
@,ELDAR47,ELDAR47,0,,45.31,,6
@,BARBRY21,BARBRY21,0,,45.31,,6
@,ANDRZEJM54,ANDRZEJM54,0,,38.02,,4
16092,Piszczek,Adam,2,WP,38.02,Pil-Building
5096,Kalicki,Jan,3,WP,31.25,OOK
5253,Misiak,Adam,2.5,WP,31.25,OOK


 wyniki 04.05


1 5081 Juszczak Marek 5WP 1 63.19
5371 Samol Grzegorz 5WP 1 63.19
2 5544 Ziętara Jolanta 5WP 2 59.1
5079 Junik Rafał 7WP 2 59.1
3@ RYSIU1 RYSIU1 0 1 58.68
@ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0 1 58.68
4 5403 Solecki Piotr 7WP 2 57.99
18889 Solecki Marcel 0WP 2 57.99
5@ JACPI JACPI 0 3 51.81
5211 Małdziński Andrzej 5WP 3 51.81
6@ STEFAN7890 STEFAN789 0 3 50.35
9122 Solarski Tomasz 3WP 3 50.35
7 6086 Sawicki Ryszard 5WP 4 46.77
5405 Sosnowski Paweł 5WP 4 46.77
8@ REPORTER5 REPORTER 0 4 44.62
@ ANDRZEJM54 ANDRZEJM 0 4 44.62
9@ SZMARAGD08 SZMARAGD 0 5 37.05
16092 Piszczek Adam 2WP 5 37.05
10@ TADEUSZB19 TADEUSZB1 0 5 32.12

@ BRYLAK BRYLAK 0 5 32.12


20.04


@ RACHNET RACHNET 0
58.85
27
17770 Malinowski Józef 01-V WP 58.85 MCK Czarnków 27
5403 Solecki Piotr 7 WP 58.33 FLUX-MEDICAL Boguniewo 24
5049 Hilbrecht Jarosław 7 WP 58.33 FLUX-MEDICAL Boguniewo 24
5544 Ziętara Jolanta 5 WP 58.02 DĄBRÓWKA MM Poznań 21
5079 Junik Rafał 7 WP 58.02 DĄBRÓWKA MM Poznań 21
5405 Sosnowski Paweł 5 WP 56.15 Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA 18
6086 Sawicki Ryszard 5 WP 56.15 Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA 18
@ SZMARAGD08 SZMARAGD08 0
54.38
16
16092 Piszczek Adam 2 WP 54.38 Pil-Building Piła 16
@ BRYLAK BRYLAK 0
53.65
14
@ TADEUSZB19 TADEUSZB19 0
53.65
14
@ JACPI JACPI 0
48.12
12
5211 Małdziński Andrzej 5 WP 48.12 MCK Czarnków 12
5081 Juszczak Marek 5 WP 45.21 FLUX-MEDICAL Boguniewo 10
5371 Samol Grzegorz 5 WP 45.21 FLUX-MEDICAL Boguniewo 10
@ RYSIU1 RYSIU1 0
44.58
8
@ KRYSTNE58 KRYSTNE58 0
44.58
8
@ WILK53 WILK53 0
43.33
6
@ CHMATE CHMATE 0
43.33
6
5017 Grewling Józef 7 WP 41.56 Szlemik RCK Rogoźno 4
4920 Bukowski Marek 5 WP 41.56 Szlemik RCK Rogoźno 4
@ FCB1947 FCB1947 0
41.15
2
@ CZO PER CZO PER 0
41.15
21 komentarz:

  1. Ze względu na nowe zasady na BBO turniej musi zacząć sie przed 17.00 dlatego turnieje będą założone start
    na 16.55

    OdpowiedzUsuń