wtorek, 17 marca 2020

Czwartki na BBO

 Dzięki uprzejmości Łukasza w ten czwartek zagramy turniej na BBO. Godz. 17.00 Wszystkich chętnych proszę o przesyłanie do środy wieczór (email, sms) do mnie swych nicków z BBO.
 Gramy w czwartki! Nie poddajemy się koronawirusowi!Turniej jest założony #9297 Pairs NZBS Piła - 30 rozdań (15 rund po 2 rozdania).Adam Piszczek

środa, 11 marca 2020

ROZGRYWKI ZAWIESZONE


OD DZISIAJ DO ODWOŁANIA ZAWIESZONE SĄ BRYDŻOWE ROZGRYWKI CZWARTKOWE
MECZE LIGI OKRĘGOWEJ ZAWIESZONE DO WIELKANOCY


BRYDŻ W DOMU SENIORA "ZACISZE" TEŻ ZAWIESZONY DO KOŃCA MARCA


Zarząd PZBS ponownie przypomina, że zgodnie ze stanowczą rekomendacją Ministerstwa Sportu z dnia 10 marca 2020 r., zaleca się odwołanie wszelkich imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich szczebli lokalnych. Rekomendacja Ministerstwa Sportu obejmuje okres do końca marca br. Zarząd PZBS zdecydowanie przychyla się do tej rekomendacji. W przypadku kolejnych zaleceń bądź decyzji Ministerstwa Sportu, będziemy o nich informować na bieżąco.

Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 29 pkt g) Statutu - informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty klasyfikacyjne.
Głosowało 9 członków Zarządu - 9 za

niedziela, 1 marca 2020

Lista darczyńców. Powielarka, czyli maszyna do tasowania kart.

Koszt powielarki wynosi 14.637 zł. Szukamy sponsorów. Liczy się każda złotówka. Poniżej publikuję listę dotychczasowych darczyńców, którym oczywiście bardzo dziękuję:

1. Adam P. - 200,00 zł.
2. Piotr S. - 200,00 zł.
3. Cezary K. - 200,00 zł.
4. Ryszard S. - 170,00 zł.
5. Jerzy G. - 100,00 zł.
6. Marek S. - 100,00 zł.
7. Stasiu J. - 100,00 zł.
8. Tomek T. - 100,00 zł.
9. Andrzej M. - 100,00 zł.
10. Rafał J. - 100,00 zł.
11. Robert W. - 100,00 zł.
12. Józek G. - 100,00 zł.
13. Jasiu O. - 100,00 zł.
14. Jarek H. - 100,00 zł.
15. Jerzy W. - 100,00 zł.
16. Andrzej M. - 100,00 zł.
17. Janusz P. - 50,00 zł.
18. Witold S. - 50,00 zł.
19. M. Ż. - 25,00 zł.
20. anonim - 25,00 zł.
21. Andrzej Cz. - 20,00 zł.
22. A. R. - 1 zł.

  Na razie łącznie mamy 2141,00 zł. Będzie znacznie lepiej niedługo.

Adam Piszczek

środa, 5 lutego 2020

29 lutego II Turniej Teamów

  29 lutego o godz. 10.00 w MCK w Czarnkowie "Dama Pik" i NZBS organizują II Turniej Teamów*. Prezes Flux Medical Boguniewo Pan Tomasz Grewling ponownie objął patronatem turniej i ufundował puchary dla zwycięskiego teamu. Brawo!
  Turniej będzie miał sens tyko przy udziale co najmniej 8 teamów. Dlatego też proszę o zgłaszanie drużyn do Rafała lub Adama najpóźniej do 24 lutego. W przypadku, gdy tur dojdzie do skutku, a wcześniej zgłoszona drużyna wycofa się bez sensownego uzasadnienia, wszyscy jej członkowie zostaną wykluczeni z udziału w tym turnieju w przyszłym roku. 

Nagrody to 80% wpisowego za 3 pierwsze miejsca i puchary dla najlepszego teamu. Puchary i nagroda finansowa dla najlepszych amatorów pod warunkiem udziału co najmniej 3 drużyn.

Wpisowe: 100zł - open, dla amatorów** 40 zł. od teamu. 


NZBS zapewnia obiad w postaci smakowitej golonki.* turniej ma charakter zamknięty

** organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania danego brydżysty do tej kategorii

Już są:

1. Team Solek z Cezarym, Jarkiem i Jerzym G.
2. Team Piszczur z Tomkiem, Andrzejem i Stasiem C.
3. Team Flux - Medical Boguniewo z Józkiem, Markami i Grzesiem.
4. Team MCK Czarnków pod batutą Joli Z. ze Stasiem J., Januszem P. i Rafałem.
5. Team Ewa z Teresą, Witkiem i Zbyszkiem K.
6. Team Krzyżacy, Mietek S. potwierdził udział obrońców tytułu z ub. roku. 
7. Team BKS 1 - Waldemor, Janusz S., Winicjusz i Witold.
8. Team BKS 2 - Jurek, Tadziu B., Rysiu H. i Amerykanin.
9. Team Heniu z Bogusiem, Andrzejem i Maciejem.
10. Team Wilki z Adamem, Grzesiem, Marianem i Stasiem.
11. Team Szalony Koń to zawodnicy ze stajni Pawła S., Sławek C., Paweł K. i Janusz W.
12. Team Dziewczyny + Paweł i Marcin z Chodzieży.
13. Team Credo z Tomkiem, Kajetanem, Jasiem i Markiem.
14. Team Jola z Beatą, Mariuszem i Waldkiem G.
15. Team Arriba Jacek, Mirek, Genek, Stasiu
16. Team Wałcz Leszek P., Mirek S, Janusz B. i Janusz N.
17. Team Skoki z Martą, Frankiem, Bogusiem i Tomkiem.
18. Team Sinobladzi z Robertem W., Wiesiem, Romualdem i Radkiem. 

piątek, 24 stycznia 2020

13 lutego Walne Zebranie Delegatów NZBS

Gdy zebranie się zakończy, rozegramy krótki turniej brydżowy.

Uchwała Zarządu Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego
z dnia 9 stycznia 2020 roku w związku z § 25 Statutu
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów

Na podstawie § 25 statutu uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zarząd NZBS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na 13 lutego 2020 roku, na godz. 17:00. w Pile na dworcu PKP w sali organizacji pozarządowych (I p.) Drugi termin wyznacza się na godz. 17:30.
§ 2.
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych NZBS w proporcji dwóch delegatów na każdą drużynę/klub reprezentującą NZBS w II, III Lidze i Lidze Okręgowej oraz zaproponowanych przez Zarząd zaangażowanych w działalność NZBS jego członków zarejestrowanych w centralnej ewidencji zawodników PZBS, według stanu na 31.12.2019 r.
Wykaz delegatów:
 1. MCK Czarnków – 2 delegatów,
 2. Ziemowit Złotów – 2 delegatów,
 3. Karo WSM Wałcz – 2 delegatów,
 4. Szlemik RCK Rogoźno – 2 delegatów,
 5. GOK Kaczory – 2 delegatów,
 6. Pil Building Piła – 2 delegatów,
 7. SM Wągrowiec – 2 delegatów,
 8. CHDK Chodzież – 2 delegatów,
 9. Credo Piła – 2 delegatów,
 10. KS KM Import – Jagiellonka Piła – 2 delegatów,
 11. Jerzy Gurzęda,
 12. Jarosław Hilbrecht,
 13. Jolanta Ziętara.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt porządku obrad
Walnego Zebrania Delegatów NZBS

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Wybór Protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybory komisji:
  1. mandatowej,
  2. uchwał i wniosków,
  3. skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności NZBS
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Wybory:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. pozostałych członków Zarządu,
  3. członków Komisji Rewizyjnej;
   12. Dyskusja i uchwalenie nowego Statutu NZBS
 12. Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków
 13. Wybór delegatów NZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów WZBS
 14. Zakończenie obrad

ZAŁĄCZNIK NR 2
Projekt Regulaminu
Walnego Zebrania Delegatów NZBS

§ 1. Zasady ogólne
 1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się głosu wyłącznie w sprawach formalnych.
 2. Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłaszają wyniki każdego przeprowadzonego głosowania.
§ 2. Komisje
 1. Do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków powołuje się po trzy osoby. Każda komisja konstytuuje się, wybierając przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Mandatowa niezwłocznie po wyborze i ukonstytuowaniu dokonuje kontroli listy obecności i mandatów przysługujących poszczególnym delegatom. Komisja rozstrzyga sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów. Komisja zdaje Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz sporządza protokół ze swoich działań.
 3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania tajne, oblicza i ogłasza ich wyniki. Z każdego głosowania Komisja sporządza protokół z wynikami głosowania. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji na czas głosowań osobowych, które jego dotyczą. W razie potrzeby Przewodniczący Zebrania może uzupełnić skład Komisji o nowe osoby.
 4. Komisja Uchwał i Wniosków sporządza projekty uchwał dla Walnego Zebrania na podstawie wniosków zgłaszanych w trakcie Zebrania.
§ 3. Wybory i głosowania
 1. Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Inne wybory osób przeprowadza się w głosowaniu jawnym. O jawności lub utajnieniu innych głosowań decyduje w razie potrzeby Walne Zebranie.
 2. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania „en bloc” – nad wszystkimi kandydaturami w jednym głosowaniu.
 3. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania ze względu na równą liczbę otrzymanych głosów przez niektórych kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania wyboru pomiędzy tymi kandydatami.
 4. Zgłoszony kandydat oświadcza do protokołu swoją zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata jego zgodę na kandydowanie przedkłada się Przewodniczącemu Zebrania.
 5. Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów.

piątek, 10 stycznia 2020

25 stycznia zaczynamy GP NZBS 2020


Zaproszenie

Stowarzyszenie Miłośników Brydża „Dama Pik” zaprasza na
Turniej Brydżowy Par z cyklu GP NZBS*
rozgrywany 25.01.2020 (sobota) o godz.10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24Wpisowe :
  • 25,00 zł + 5,00 zł na długą falę od zawodnika
  • 15,00 zł + 5,00 zł na długa falę od zawodników niezrzeszonych


Nagrody:
Pucharami zostaną nagrodzeni: .
- zwycięska para turnieju - najlepsza para Stowarzyszenia Miłośników Brydża „Dama Pik”
- najlepsza para trzcianecka lub drużyny MCK Czarnków - najlepsza para „amatorska”**

Dla najlepszych par oprócz pucharów będą nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrodę rzeczową otrzyma również najlepsza para „amatorska”**

* W I kw. br., po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadania publicznego, podjęta zostanie decyzja o ew. zaliczeniu tego turnieju do cyklu turniejów o Puchar „Damy Pik”.

**Organizator rezerwuje sobie prawo do zakwalifikowania danej pary do tej kategorii

Osoba kontaktowa: Andrzej Małdziński – tel. 608 208 868

Uwaga!!!

    REGULAMIN GRAND PRIX NZBS w PILE BEZ ZMIAN NA ROK 2020, poza jednym wyjątkiem - w finale wystartuje dwunastu najlepszych zawodników.


sobota, 21 grudnia 2019

Boże Narodzenie       Wszystkim brydżystom zrzeszonym w Nadnoteckim Związku Brydża Sportowego w Pile i sympatykom życzę wszelkiej pomyślności, dużo dobrego, zdrowia i radości. Niech pokój zagości w każdym domu.
       W Nowym Roku 2020 niech cierpliwość i kultura towarzyszą nam przy każdych rozgrywkach brydżowych.

Prezes NZBS w Pile
Adam Piszczek

"... A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy!"

                                                                                     Fragment kolędy "Nie było miejsca dla Ciebie"     wtorek, 12 listopada 2019

Finaliści Grand Prix NZBS w Pile 2019 r.

1. Jarosław Wachnowski (118,91%) - Roman Klejny

2. Rafał Junik (117,3%) - Jolanta Ziętara (117,3%)

3. Mieczysław Stefański (114,86%) - Piotr Solecki

4. Jarosław Hilbrecht (113,44%) - Jerzy Gurzęda (112,87%)

5. Andrzej Małdziński (112,94%) - Wiesław Hilbrecht

6. Przemysław Maliszewski (112,01%) - Waldemar Kożuchowski

7. Andrzej Czepnik (111,97%) -Janusz Wygowski (111,97%)

8. Marek Juszczak (110,16%) - Grzegorz Samol

9. Jerzy Stypiński  (101,48%) - Mirosław Grobelkiewicz

10. Tomasz Pawłowski (100,84%) - Adam Piszczek

  Wpisowe wynosi 50,00 zł. od pary. Cała kwota uzyskana z tego tytułu będzie przeznaczone na nagrody finansowe dla pierwszych pięciu par (po odjęciu kosztów sędziowskich).


AP

środa, 30 października 2019

11 listopada turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka   11 listopada o godz. 10.00 zapraszam na turniej z cyklu o Podkowę Kasztanki Marszałka (https://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/5297-o-podkowe-kasztanki-marszalka-2019). Do zdobycia są aPKLe!

  Gramy w tym samym miejscu, co w czwartki (dworzec PKP w Pile, biuro organizacji pozarządowych).

  Opłata startowa 15,00 zł. od osoby. 50% wpisowego będzie przeznaczone na nagrody.


Adam Piszczek
Prezes NZBS

czwartek, 24 października 2019

9 listopada GP NZBS o Puchar Starosty Pilskiego

                                                 
Starosta Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski


i Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile


zapraszają na turniej z cyklu Grand Prix NZBS dnia 9 listopada 2019 r. o godz.10.00.  
Miejsce:


            - BWA - Piła, ul. Okrzei 9/2

Wpisowe:

              - 25,00 zł. + 5,00 zł. od zawodnika

Nagrody

              Miejsce:
              - I puchary, nagroda pieniężna i karta prezentowa 2x150,00 zł.;
              - II nagroda pieniężna i karta prezentowa 2x100,00 zł.;
              - III nagroda pieniężna i karta prezentowa 2x75,00 zł;
              - IV karty prezentowe 2x50,00 zł;
              - XI zwrot wpisowego


              
 NZBS zapewnia kawę i herbatę, a o godz. 13.30 przerwa na pizzę.

piątek, 6 września 2019

Liga Okręgowa 2019/2020

  Uchwałą Zarządu NZBS w Pile z dnia 05.09.2019 r. ustalono, iż składka od drużyny Ligi Okręgowej wynosi 500,00 zł. (jak w latach ubiegłych). Zgłoszenia drużyn, wg wzorów z lat ubiegłych, proszę składać do 30 września br. Opłaty (na konto NZBS: 88 1750 0009 0000 0000 3096 7895 ) proszę dokonać do 10 października br. 
  Liga Okręgowa wystartuje w drugi piątek października, tj. 11-go.

  W przypadku porozumienia się drużyn możliwe jest rozegranie dwumeczu - pierwszy mecz i rewanż jednocześnie. 
  Nie ma również przeszkód w zorganizowaniu tzw. "kotła" meczowego, jeśli w tym zakresie ustalą to między sobą drużyny.
  Minimalna liczba rozdań, która powinna być rozegrana to 24.

   Decyzje w sprawach organizacyjnych (np. nierozegranie meczu, walkowery, rezygnacja z rozgrywek) podejmuje Wydział Gier PZBS dla lig centralnych, a dla pozostałych lig jego odpowiednik w WZBS" (punkt 9.2 RDMP). 

 Prawidłowe zgłoszenie drużyny przysłane terminowo zawiera czytelny komplet danych: - Nazwę reprezentowanego klubu, nazwę drużyny i jej lokalizację (miejscowość). - Alfabetyczny wykaz zawodników wraz z numerami identyfikacyjnym PZBS zawodnika. - Kontakt do kapitana drużyny (w tym adres e-mail, telefon kontaktowy, ew. adres korespondencyjny). - Ponadto, w przypadku: - Zgłoszenia nowych zawodników w PZBS – należy podać datę urodzenia, oraz adres korespondencyjny oraz dołączyć zdjęcie do CEZAR-a. - Zmiany barw klubowych – konieczne jest uzyskanie przez drużynę zgłaszającą potwierdzenia, że w poprzednim klubie zawodnik nie pozostawił nieuregulowanych zobowiązań. Dokładne dane miejsca rozgrywek drużyny - Adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy przedstawiciela upoważnionego do aktualizacji danych za pośrednictwem strony internetowej Systemu IZL (nie musi to być kapitan drużyny) albo innego.
 Kaucja za odwołanie 100 zł. 

Składki zawodnicze na rok 2020 zgodnie z uchwałą PZBS pozostają bez zmian:
- do 20 lat (urodzeni w 2000 lub młodsi) – 40 zł
- 21-25 lat (urodzeni w latach 1995-1999) – 90 zł
- 26-65 lat (urodzeni w latach 1955-1994) – 160 zł
- 66-70 lat (urodzeni w latach 1950-1954) – 110 zł
- od 71 lat (urodzeni w 1949 i starsi) – 60 zł
     Niższe opłaty przysługują następującym grupom zawodników:
- zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w latach 2015-2019 – 50 zł
- zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w latach 2015-2018 – 90 zł

czwartek, 29 sierpnia 2019

7 września V Memoriał Leopolda ŁazaraNadnotecki Związek Brydża Sportowego zaprasza 7 września w sobotę na godz. 10.00 na V Memoriał Leopolda Łazara, zaliczany do cyklu Grand Prix NZBS w Pile.

Głównym sponsorem turnieju jest córka Kol. Leopolda Łazara Pani Małgorzata.Miejsce:

            - Biuro Wystaw Artystycznych w Pile, ul. Okrzei 11

Wpisowe:

              - 25,00 zł. + 5,00 zł. od zawodnika


Nagrody:

              - I miejsce 250,00 zł. i puchary;
              - II miejsce 200,00 zł.;
              - III miejsce 150,00 zł.;
              - za miejsce IV, V, VI nagrody rzeczowe.
              
 NZBS zapewnia kawę, herbatę i pizzę gratis:)

piątek, 9 sierpnia 2019

25.08. GP NZBS I "Damy Pik"


                        Stowarzyszenie Miłośników Brydża
                                                 „Dama Pik”
zaprasza na
OTWARTY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TRZCIANKI

Turniej zaliczany do cyklu turniejów o Puchar Stowarzyszenia „Dama Pik” oraz Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego odbędzie się w dniu 25.08.2019 (niedziela) o godz. 10.00 w PUKiB „KOMBUD”, ul. Żeromskiego 14 w Trzciance.
Zapisy do godz. 9.50

Wpisowe :
  • 25,00 zł + 5,00 zł na długą falę od zawodnika

  • 15,00 zł + 5,00 na długą falę od zawodników niezrzeszonychNagrody:
W turnieju walczymy o Puchar Burmistrza Trzcianki w następujących kategoriach:
- Kategoria open
- Najlepsza para Stowarzyszenia Miłośników Brydża „Dama Pik
- Najlepsza para trzcianecka lub drużyny MCK Czarnków
- Najlepsza para amatorska*

Dla najlepszych par przewidziane są również nagrody finansowe i rzeczowe.
Nagrodę rzeczową otrzyma również najlepsza para „amatorska”*.
Nagrody nie sumują się.
Na miejscu płatny bufet.
*Organizator rezerwuje sobie prawo do zakwalifikowania danej pary do tej kategorii

Osoba kontaktowa: Andrzej Małdziński – Tel. 608 208 868

środa, 3 lipca 2019

28 lipca (niedziela) GP NZBS w Wągrowcu.
ZAPRASZA NA


VII OTWARTY TURNIEJ PAR BRYDŻA

SPORTOWEGO

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA W
ĄGROWCA


W RAMACH

GRAND PRIX NZBS - 2019

Turniej odbędzie się w dniu 28 lipca 2019 r. o godz. 10.00
w OSiR Wągrowiec ul. Kościuszki 59


Zapisy do godz. 9:50
Wpisowe: 25,00 zł. + 5,00 zł. odpis do NZBS od zawodnika


Organizator w trakcie zawodów zapewnia wyżywienie.


Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZBS.


Nagrody pieniężne
I, II, III miejsce.

Ponadto przewidujemy nagrody za zajęcie 4, 5, 6 miejsca i dla najlepszej pary
z Wągrowca.


Informacje: Zb. Cholewiński 609 128 712

piątek, 31 maja 2019

8 czerwca turniej o Puchar Burmistrza Czarnkowa


Zaproszenie.
Z okazji obchodów Dni Ziemi Czarnkowskiej 2019 Burmistrz Miasta Czarnków serdecznie zaprasza na
Turniej Brydżowy Par
rozgrywany 08.06.2019 o godz.10,00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 60 w Czarnkowie.

 1. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Czarnków
  - do godz. 9,45 zapisy do turnieju
  - godz. 10,00 otwarcie turnieju
  - godz. 10,10 rozpoczęcie turnieju
 2. Regulamin, wpisowe i nagrody.
Turniej o Puchar Burmistrza jest turniejem otwartym. Zawody zaliczane są do Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydż Sportowego oraz do pd. 4-turniejowego cyklu o Puchar Stowarzyszenia Miłośników Brydża „Dama Pik”.
Wpisowe :
  • 25,00 zł + 5,00 zł odpis do NZBS
   O nagrody honorowe walczą wszyscy. Wpisowe do turnieju dla zawodników, którzy nie zamierzają uczestniczyć w podziale nagród wynosi 15zł ( NZBS, sędziowie, opłata za pkl-e, itp).

Nagrody:
W Czarnkowie w tegorocznym turnieju walczymy o Puchar Burmistrza miasta Czarnków w czterech kategoriach.
Puchar Burmistrza w kategorii open.
Puchar Burmistrza dla najlepszej pary czarnkowskiej – min. połowa pary z Czarnkowa lub drużyny MCK Czarnków.
Puchar Burmistrza dla najlepszej pary „amatorskiej”- np. UTW, Stowarzyszenia brydżowe.
Puchar Burmistrza dla najlepszej pary Stowarzyszenia „Dama Pik”

Dla najlepszych par oprócz pucharów nagrody finansowe i rzeczowe.
Na miejscu zawodów kawa i herbata gratis.


Info- Rafał Junik 880 102 377.

wtorek, 28 maja 2019

Koniec sezonu Ligi Okręgowej 2018/2019

 Można powiedzieć, że wreszcie udało się zakończyć ten sezon Ligi Okręgowej. Był on wyjątkowo trudny pod względem terminowych rozegrań spotkań. Ale się udało!
 Mistrzem bieżącego sezonu została drużyna Karo WSM Wałcz. Gratulacje! Drugie miejsce zajęła drużyna MCK Czarnków, a trzecie Pil-Building Piła.
 Wyniki: http://izl.michzimny.pl/201819/nzbs/

oprac. A. Piszczek

czwartek, 25 kwietnia 2019