środa, 10 maja 2017zapraszają na turniej brydża sportowego par z cyklu Grand Prix WZBS, który odbędzie się 20 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile przy Placu Staszica 1.


Wpisowe:
                - niezrzeszony 35+5 zł.;
                - członek PZBS z opłaconą bieżącą składką 25+5 zł.;
                - seniorzy (rocznikowo powyżej 65 lat) i juniorzy (rocznikowo poniżej 25 lat) 15+5 zł.;
                - młodzież szkolna, o ile nie partycypuje w nagrodach 5 zł.

Nagrody:
                - puchary dla zwycięskiej pary
                - dla pierwszych trzech miejsc nagrody finansowe (50%) wpisowego;
                - nagrody rzeczowe za zajęcie czwartego i piątego miejsca;
                - nagroda niespodzianka dla najlepszej pary kobiecej lub indywidualnie kobiety w                                 przypadku braku takiej pary.

        W trakcie turnieju będzie można skorzystać z darmowego bufetu zimnych napojów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz