środa, 24 kwietnia 2024

Grand Prix NZBS w Pile w 2024 r.

 

Grand Prix NZBS w 2024 roku

 

REGULAMIN

Turniejów z cyklu Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego

1.Turnieje cyklu Cykl będzie się składał z turniejów organizowanych przez ośrodki skupione w strukturach NZBS. Ramowy kalendarz turniejów (mogący ulec pewnym korektom) jest opublikowany poniżej.

 1. Wpisowe Wysokość wpisowego do każdego z turniejów będzie ustalana przez jego organizatora. O podziale środków z wpisowego decyduje jego organizator, niemniej 5,00 zł od każdego zawodnika zostanie przeznaczone na nagrody w punktacji długofalowej cyklu.

 2. 3.Punktacja długofalowa Klasyfikacja długofalowa punktowana będzie indywidualnie na zasadzie sumowania uzyskanych % z poszczególnych turniejów. Do punktacji długofalowej zaliczane będą wyniki najlepszych turniejów danego zawodnika w sposób następujący: na 7 turniejów 6, na 6 turniejów 5, a na 5 turniejów 4. W przypadku równej ilości sumy uzyskanych % o końcowej klasyfikacji będzie decydować w kolejności większa ilość rozegranych turniejów, niższy WK, losowanie.

 1. Nagrody Nagrody z tytułu punktacji długofalowej otrzyma 5 najlepszych zawodników w kategorii open oraz najlepszy zawodnik z WK nie większym niż 2,0. Wysokość nagród będzie uzależniona od sumy zebranych środków. Pucharami nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników w kategorii open oraz najlepszy zawodnik z WK nie większym niż 2,0. Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu ostatniego turnieju cyklu.
2023 rok


STYCZEŃ


LUTYMARZEC

 

9 - Trzcianka

KWIECIEŃ
MAJCZERWIEC


15 (sobota) tradycyjna golonka w Kaczorach w Miejskim Ośrodku Kultury o Puchar Burmistrza


LIPIECSIERPIEŃ


WRZESIEŃ

- 7 (sobota) OTP** XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o Puchar Starosty

22 (niedziela) OTP** VIII Memoriał Leopolda Łazara, BWA
 w Pile

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

- 3 (niedziela), IX OTP** o Puchar Starosty Pilskiego, BWA w Pile, koniec cyklu GP NZBS, GP WZBS


* terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od NZBS

środa, 27 marca 2024

Wielkanoc 2024 r.

 


  Wesołego Alleluja! 

Niech pilski brydż nie musi być reanimowany. Niech trwa i się rozwija. Mamy moc!


Adam Piszczek

Prezes NZBS w Pile

poniedziałek, 25 marca 2024

1-4 maja Poznański Kongres Brydżowy
 Zapraszamy na 63. Poznański Kongres Brydżowy

W jego trakcie zagramy Mistrzostwa Polski Par Open (1-3 maja), turniej z cyklu GPPP (4 maja) oraz turnieje towarzyszące:

1 maja o 12:00 OTP** na maksy, będący jednocześnie eliminacjami do półfinału Mistrzostw Polski Par Open,

2 maja o 11:00 OTP** na IMP’y

2 maja o 16:30 OTP** na maksy, barometr na dochodzenie

3 maja o 10:00 OTP** Biało – Czerwony - 50 rozdań, po 30. rozdaniu podział na trzy grupy

4 maja o 10:00 Grand Prix Polski Par

W trakcie Kongresu rozgrywane będą także turnieje młodzieżowe i amatorskie, a przerwy poświęcić będzie można na zwiedzanie wystawy coraz większej kolekcji kart Grzegorza Samola. Wzorem ubiegłego roku zawodnicy z opłaconą składką w Wielkopolsce otrzymają zniżkę na wpisowe. Dokładny harmonogram oraz regulaminy znajdziecie Państwo na stronie Kongresu: https://kongrespoznanski.pl/

 

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Cieśliński


TEL: +48 601 914748

sobota, 23 marca 2024

Mistrzostwa Wielkopolski Par na Zapis Maksymalny 2024.

 Zarząd Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego zaprasza na Mistrzostwa Wielkopolski Par na Zapis Maksymalny 2024.

Turniej odbędzie się 13 kwietnia 2024 w Poznaniu lub okolicy Poznania. W Mistrzostwach rozegranych zostanie 50 rozdań. W turnieju wystąpić mogą jedynie zawodnicy zarejestrowani w bazie Cezar z opłaconą składką w Wielkopolskim Związku.  Pięć najlepszych par otrzyma nominację WZBS do reprezentowania Wielkopolski w półfinale Mistrzostw Polski Par Open rozgrywanych w terminie 1-3 maja 2024 w Poznaniu. Wpisowe do turnieju – 50 zł od zawodnika.

Nagrody: dla 5 najlepszych par wpisowe do półfinału MPPO, dla 6 i 7 pary wpisowe do turnieju Biało – Czerwony rozgrywanego 3 maja 2024 w ramach Kongresu Poznańskiego. Pełen komunikat dotyczący miejsca, sposobu przeprowadzenia turnieju oraz harmonogram zostaną podane po zakończeniu zapisów. Uwaga - zapisy do 6 kwietnia.


ZAPISY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWkgYXl6QcFsN3PSa2ONblVUUw1CZwuLC1ZXmnIJG6kha8ig/viewform


ZAPISANI: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VdMY6KkNRd1DMMAvwBWnYzyN6PBY4cizx9i6XdrQSU/edit#gid=1217238987


czwartek, 29 lutego 2024

9 marca w Trzciance pierwszy turniej z cyklu GP NZBS

 

Stowarzyszenie Miłośników Brydża

Dama Pik”

zaprasza na

OTWARTY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO

O PUCHAR PREZESA HYDRO EXTRUSION POLAND Sp. z o.o.Turniej zaliczany do cyklu GP NZBS odbędzie się w dniu 09.03.2024 (sobota)

o godz. 10.00 w sali Centrum Usług Społecznych w Trzciance, os. Słowackiego 24

(Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej).

Zapisy na stronie „Damy Pik” https://dama-pik.wixsite.com/dama-pik (ilość miejsc ograniczona do 30 par) oraz w dniu zawodów do godz. 9.50 (w miarę wolnych miejsc).

Wpisowe :

- 35,00 zł + 5,00 zł (długa fala) od zawodnika od WK 2,0 (zapisy przez formularz). Dla osób

nie zapisanych elektronicznie wpisowe wynosi 50,00 zł. - 20,00 zł + 5,00 zł (długa fala) od zawodnika do WK 2,0 (zapisy przez formularz). Dla osób

nie zapisanych elektronicznie wpisowe wynosi 30,00 zł.  Ilość rozdań 30 - 34.

Nagrody:

W turnieju walczymy o Puchar Prezesa Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. w następujących kategoriach:

- Kategoria open

- Najlepsza para Stowarzyszenia Miłośników Brydża „Dama Pik

- Najlepsza para trzcianecka (w tym członkowie drużyny MCK Czarnków) - Najlepsza para z łącznym WK do 3,0

Na nagrody finansowe przeznaczone zostanie 50% wpisowego. Dla najlepszej pary z łącznym WK do 3,0 nagroda 2 x 50,00 zł. Ponadto będą nagrody rzeczowe. Nagrody i puchary nie sumują się.


Osoba kontaktowa: Andrzej Małdziński – Tel. 608 208 868

sobota, 20 stycznia 2024

28 lutego Walne Zebranie Delegatów NZBS (po jego zakończeniu gramy turniej środowy)

 Uchwała Zarządu Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 17 stycznia 2024 roku w związku z § 25 Statutu
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów

Na podstawie § 25 statutu uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zarząd NZBS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na 28 lutego 2020 roku, na godz. 16.30. w Pile w kinie "Iskra". Drugi termin wyznacza się na godz. 17:00.
§ 2.
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych NZBS w proporcji dwóch delegatów na każdą drużynę/klub reprezentującą NZBS w II, III Lidze i Lidze Okręgowej oraz zaproponowanych przez Zarząd zaangażowanych w działalność NZBS jego członków zarejestrowanych w centralnej ewidencji zawodników PZBS, według stanu na 31.12.2023 r.
Wykaz delegatów:
 1. KS KM Import Jagiellonka Piła - 2 delegatów
     2. MCK Czarnków – 2 delegatów,
     3.Ziemowit Złotów – 2 delegatów, 
     4.GOK Kaczory – 2 delegatów,
     5.Pil Building Piła – 2 delegatów,
     6. SM Wągrowiec – 2 delegatów,
     7. CHDK Chodzież – 2 delegatów,
     8. OOK Oborniki - 2 delegatów
     9. Wełna Skoki - 2 delegatów
    10.Jarosław Hilbrecht, 
    11. Józef Grewling,
    12. Cezary Kmiecik,
    13. Rafał Junik,
    14. Jolanta Ziętara,
    15. Stanisław Janik,
    16. Zofia Miechowicz,
    17. Tomasz Bartnicki.
                                      I oczywiście Komisja Rewizyjna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt porządku obrad
Walnego Zebrania Delegatów NZBS

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Wybór Protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybory komisji:
  1. mandatowej,
  2. uchwał i wniosków,
  3. skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności NZBS
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Wybory:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. pozostałych członków Zarządu,
  3. członków Komisji Rewizyjnej;
 12. Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków
 13. Wybór delegatów NZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów WZBS
 14. Zakończenie obrad

ZAŁĄCZNIK NR 2
Projekt Regulaminu
Walnego Zebrania Delegatów NZBS

§ 1. Zasady ogólne
 1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się głosu wyłącznie w sprawach formalnych.
 2. Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłaszają wyniki każdego przeprowadzonego głosowania.
§ 2. Komisje
 1. Do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków powołuje się po trzy osoby. Każda komisja konstytuuje się, wybierając przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Mandatowa niezwłocznie po wyborze i ukonstytuowaniu dokonuje kontroli listy obecności i mandatów przysługujących poszczególnym delegatom. Komisja rozstrzyga sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów. Komisja zdaje Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz sporządza protokół ze swoich działań.
 3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania tajne, oblicza i ogłasza ich wyniki. Z każdego głosowania Komisja sporządza protokół z wynikami głosowania. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji na czas głosowań osobowych, które jego dotyczą. W razie potrzeby Przewodniczący Zebrania może uzupełnić skład Komisji o nowe osoby.
 4. Komisja Uchwał i Wniosków sporządza projekty uchwał dla Walnego Zebrania na podstawie wniosków zgłaszanych w trakcie Zebrania.
§ 3. Wybory i głosowania
 1. Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Inne wybory osób przeprowadza się w głosowaniu jawnym. O jawności lub utajnieniu innych głosowań decyduje w razie potrzeby Walne Zebranie.
 2. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania „en bloc” – nad wszystkimi kandydaturami w jednym głosowaniu.
 3. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania ze względu na równą liczbę otrzymanych głosów przez niektórych kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania wyboru pomiędzy tymi kandydatami.
 4. Zgłoszony kandydat oświadcza do protokołu swoją zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata jego zgodę na kandydowanie przedkłada się Przewodniczącemu Zebrania.
 5. Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów.

czwartek, 28 grudnia 2023

Regulamin turniejów środowych w 2024 r.

 Regulamin turniejów środowych

Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego

na 2024 rok

1.Informacje ogólne

Organizatorem turniejów jest Nadnotecki Związek Brydża Sportowego. Turnieje rozgrywane są w każdą środę miesiąca (z wyjątkiem świąt) w Pile w siedzibie kina „Iskra” przy ul. Kilińskiego 12 o godz. 17.00. Turnieje mają charakter otwarty, tzn. że mogą w nich grać zarówno członkowie Polskiego Związku Brydża Sportowego, jak i brydżyści niezrzeszeni.

2. Wpisowe

Wpisowe do turnieju wynosi 10,00 zł od osoby. W przypadku rozgrywania Wielkopolskiego Mostu będzie to 20,00 zł. Wysokość wpisowego może ulec zmianie. Zebrane środki będą dzielone w następujący sposób:

-  najlepsza para w turnieju do 10 par włącznie i dwie najlepsze pary w turnieju od 11 par otrzymają nagrodę finansową, której wysokość będzie zależna od ilości zebranych środków. Gdy par będzie min. 15 nagrody będą trzy. W przypadku równej ilości punktów o ostatecznym miejscu w klasyfikacji będzie decydowała pozycja w „pajączku”.

3. Założenia sportowe

3.1 Założenia ogólne

Turnieje będą rozgrywane na powielonych uprzednio rozdaniach. Wyniki będą porównywane na poziomie ogólnopolskim, dzięki włączeniu ich do systemu „pajączka”.

 Jeśli zapisów nie będzie więcej jak trzy, to zwycięską parą będzie ta najlepsza w "pajączku".

3.2. Zasady punktacji długofalowej

Zwycięska para turnieju otrzyma punkty w ilości będącej iloczynem ilości uczestniczących par i liczby 2. Dla kolejnych par obniżka o 2 pkt. Do punktacji długofalowej zaliczonych zostanie 26 najlepszych wyników każdego zawodnika.

3.3 Cel cyklu turniejów

Celem cyklu turniejów jest wyłonienie 6 najlepszych zawodników w kategorii open, jednego  najlepszego do WK 2,5 oraz jednego z największą frekwencją. Nagrody się nie łączą.

W przypadku lokat dzielonych o kolejności długofalowej decyduje:

1 – liczba zwycięstw w turniejach

2 – liczba drugich (ewentualnie trzecich) miejsc

3 – losowanie

4. Nagrody

Puchar dla zwycięzcy i nagrody rzeczowe dla zawodników wymienionych w pkt. 3.3 zostaną wręczone na jednym ze środowych turniejów w styczniu 2025 r.  

wtorek, 19 grudnia 2023

Boże Narodzenie 2023 roku

 Oto zwiastuję wam radość wielką,

Która będzie udziałem całego narodu:


Dziś w mieście Dawida narodził się wam

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

______ (Łk. 2, 10-11)_______


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!


Adam Piszczek

Prezes NZBS w Pile

środa, 13 grudnia 2023

Zwycięzcy GP NZBS w Pile 2023 r.

 


Mistrzynią została Jolanta Ziętara (widoczny z tyłu Tomasz Pawłowski został najlepszym zawodnikiem do WK 2,5).


Wicemistrzem został Rafał Junik.


Trzecie miejsce uzyskał Przemysław Maliszewski.


niedziela, 22 października 2023

5 listopada OTP** o Puchar Starosty Pilskiego i GP WZBSW imieniu Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Powiatu Pilskiego i Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego zapraszam do Piły 5 listopada 2023 r. do udziału w OTP** o Puchar Starosty Pilskiego i Grand Prix WZBS w Poznaniu.

1. Miejsce zawodów: Piła, BWA ul. Okrzei 11, godz. 10.00 

2. Zapisy: proszę o zgłoszenia do turnieju w formie smsa na nr 666-042-353 lub maila (piszczur@poczta.onet.pl). W turnieju może wziąć udział 40 par (lista zapisanych będzie na bieżąco publikowana na tej stronie). Po osiągnięciu tej liczby lista będzie zamknięta. Godzina 10.00 otwarcie turnieju- godz. 10.10 rozpoczęcie turnieju.

 3. Regulamin, wpisowe i nagrody

 Wpisowe do turnieju: – 50,00 zł. od osoby.

Nagrody:

               I miejsce - 2xkarta zakupowa wartości 550,00 zł. oraz puchary;

               II miejsce - 2xkarta jw. o wartości 400,00 zł. oraz puchary;

               III miejsce - 2xkarta jw. o wartości 300,00 zł. oraz puchary;

               IV miejsce - nagroda pieniężna

               V miejsce - nagroda pieniężna

               Dla najlepszej pary z Piły i najlepszej pary z WK do 5,0 łącznie nagroda pieniężna.

              Nagrody się nie łączą.


W przypadku równych wyników kilku par o kolejności decyduje: - bezpośredni pojedynek; - niższe WK; - losowanie.

 4. Program zawodów: 4 mini sesje po 10 rozdań na zapis maksymalny - I sesja (10.10-11.30) ; II sesja (11.35-12.55) - przerwa 12.55-13.15 - -III sesja (13.15-14.35);IV sesja (14.40-16.00) - zakończenie turnieju – wręczenie nagród 16.05. 

5. Organizacyjnie. - obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS) - wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym - karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw -wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny – kol. Marcin Woźniak (sędzia państwowy). Jego decyzje są ostateczne. Palenie tytoniu tylko w miejscu wyznaczonym.

6. Kawa, herbata i tona ciastek miejscu.

 7. Rodo – do publikowania wyników i danych z zawodów uczestnicy i kibice wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku. 


Adam Piszczek

Prezes NZBS w Pile


Zapisane pary

1. J. Hilbrecht - J. Grewling

2. A. Piszczek - T. Pawłowski

3. Z. Miechowicz - O. Bestrzyński

4. P. Solecki - C. Kmiecik

5. S. Janik - R. Włodkowski

6. L. Hejne - M. Pęcherzewski

7. M. Juszczak - G. Samol

8. M. Sobieralski - M. Szukała

9. A. Małdziński - W. Hilbrecht

10. J. Borychowski - B. Świątek

11. B. Bojarska - P. Fiebig

12. S. Piechocki - J. Zalewski

13. P. Kierszka - P. Sosnowski

14. J. Ziętara - R. Junik

15. J. Stypiński - T. Solarski

16. R. Kempka - P. Cieśliński

17. R. Górka - P. Szczcuczko

18. A. Malenta - J. Kruszewicz

19. J. Kalicki - Ł. Lis

20. J. Lubczyński - K. Buzała

21. J. Łaniewska - J. Zabacki

22. A. Maduzia - M. Dobrowolski

23. J. Jacoszek - P. Maliszewski

24. J. Kufel - K. Kufel

25. K. Żabicka-Bajon - A. Kędzierski

26. T. Bartnicki - R. Sakowicz

27. R. Pałasz - P. Walczak

28. A. Kozłowski - M. Lewiński

29. J. Nowak - T. Wasilewski

30. K. Materek - O. Jackiewicz

31. A. Peszke - J. Catlow

32. B. Podgórska - W. Szczepaniak

33. B. Kaczmarek - S. Poznanskyi

                            


niedziela, 1 października 2023

Wielkopolski Most

 Zapraszamy na wyjątkowy cykl turniejów brydżowych:

Wielkopolski Most

Turnieje rozgrywane będą symultanicznie w ośrodkach na terenie Wielkopolski i odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca. Dla każdego turnieju prowadzona będzie wspólna dla wszystkich ośrodków klasyfikacja on-line, czyli każdy ośrodek będzie osobnym sektorem tego samego turnieju. Dla tych turniejów prowadzona będzie kwartalna klasyfikacja długofalowa. Na nagrody w fali ostatniego kwartału 2023 przeznaczona jest łączna nagroda finansowa 1500 zł dla zwycięzców klasyfikacji open oraz popularnej. Zawodnicy z tytułu uczestnictwa w tym cyklu nie ponoszą dodatkowych opłat. Każdy uczestnik symultany płaci tak jak dotychczas tylko opłatę startową w danym ośrodku wg stawek danego ośrodka. Po zakończeniu turnieju sędziowie ogłaszać będą również tradycyjną dla danego ośrodka klasyfikację, bez uwzględniania zapisów z innych ośrodków/sektorów.

Regulamin (październik – grudzień 2023):

 1. Organizatorem cyklu symultan Wielkopolski Most jest Poznański Klub Brydżowy.
 2. Turniej rozgrywany jest w dwóch ośrodkach – Poznań (Morasko) oraz Piła (kino Iskra).
 3. W każdym turnieju prowadzona jest wspólna klasyfikacja on-line. Klasyfikacja ta będzie podstawą do naliczenia i sporządzenia klasyfikacji długofalowej symultany.
 4. Z tytułu uczestnictwa w cyklu jego uczestnicy nie ponoszą dodatkowych opłat, opłaty wnoszą jedynie za uczestnictwo wg taryf dla turnieju danego ośrodka.
 5. Sędzią koordynującym jest Paweł Kańduła.
 6. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi procent uzyskany (przez parę) w danym turnieju.
 7. Końcową klasyfikację długofalową cyklu październik – grudzień 2024 stanowi suma trzech wyników danego zawodnika.
 8. Nagrody w długiej fali (3 miesiące): Open 1 miejsce 500 zł2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł. Popularna (zawodnik o max WK 2) 1 miejsce 250 zł, 2 miejsce 150 zł, 3 miejsce 100 zł. Jeżeli zawodnik sklasyfikowany zostanie w obu kategoriach, nagrodę otrzyma wyłącznie za jedną klasyfikację i będzie to nagroda wyższa. W przypadku miejsc dzielonych nagrody z tych miejsc są sumowane i dzielone przez ilość zawodników je zajmujących.

Do zobaczenia 4 października (środa) na Morasku (Poznań) i w kinie Iskra (Piła)!


Pozdrawiamy serdecznie,

Poznański Klub Brydżowy

niedziela, 10 września 2023

24 września VII Memoriał Leopolda Łazara

wynikihttps://brydz.pl/wyniki/230924/

zdjęciahttps://www.blogger.com/u/1/blog/page/edit/8516076448784976574/5722060189000744997

W imieniu Pani Małgorzaty, córki Leopolda Łazara i Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego zapraszam do Piły 24 września 2023r. do udziału w OTP** VII Memoriał Leopolda Łazara. 

1. Miejsce zawodów: Piła, BWA ul. Okrzei 11, godz. 10.00 

2. Zapisy:  zgłoszenia do turnieju w formie smsa na nr 666-042-353 lub email piszczur@poczta.onet.pl Udział dla pierwszych 40 par zapewniony (lista zapisanych będzie na bieżąco publikowana na tej stronie). Dla decydujących się w ostatniej chwili - na miejscu do godz. 9.45. Godzina 10.00 otwarcie turnieju- godz. 10.10 rozpoczęcie turnieju.

 3. Regulamin, wpisowe i nagrody

 Wpisowe do turnieju: – 40,00 zł. od osoby 

Nagrody: 50% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrody za I, II i III miejsce oraz dla                            najlepszej pary z Piły i najlepszej pary z WK do 5,0 łącznie.

              Nagrody rzeczowe niespodzianki wg uznania organizatora.

              Nagrody się nie łączą.


W przypadku równych wyników kilku par o kolejności decyduje: - bezpośredni pojedynek; - niższe WK - losowanie.

 4. Program zawodów: 4 mini sesje po 10 rozdań na zapis maksymalny - I sesja (10.10-11.30) ; II sesja (11.35-12.55) - przerwa 12.55-13.15 - -III sesja (13.15-14.35);IV sesja (14.35-15.55) - zakończenie turnieju – wręczenie nagród 16.00 

5. Organizacyjnie. - obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS) - wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym - karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw -wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny – kol. Marcin Woźniak (sędzia państwowy). Jego decyzje są ostateczne. Palenie tytoniu tylko w miejscu wyznaczonym.

6. Kawa i herbata na miejscu.

 7. Rodo – do publikowania wyników i danych z zawodów uczestnicy i kibice wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku. 


Zapisane pary

1. Anna Maduzia - Marcin Dobrowolski

2. J. Hilbrecht - W. Hilbrecht

3. T. Pawłowski - A. Piszczek

4. E. Szałas - A. Malenta

5. W. Kożuchowski - P. Maliszewski

6. M. Smętek - R. Włodkowski

7. Z. Miechowicz - T. Bartnicki

8. T. Kuchta - P. Szczuczko

9. J. Stypiński - M. Grobelkiewicz

10. I. Shpuntou - P. Małecki

11. M. Bublewicz - K. Rogoziński

12. R. Fryska - F. Szklennik

13. M. Juszczak - G. Samol

14. B. Bryła - T. Bryła

15. M. Sobieralski - M. Szukała

16. M. Kowal - Ł. Lis

17. A. Małdziński - C. Kmiecik

18. R. Szlachetka - T. Derba

19. P. Kierszka - P. Sosnowski

20. K. Żabicka-Bajon - M. Cieślukowski

21. B. Trun - K. Lipowski

22. A. Pomarański - F. Piotrowski

23. M. Wawrzyniak - M. Kopowski

24. B. Drozd - H. Tyburczy

25. D. Głowiński - W. Kucenko

26. S. Jamka - J. Klimowski

27. K. Materek - O. Jackiewicz

28. R. Bartoszko - R. Oczkowicz

29. L. Hejne - W. Stupnicki

30. R. Klejny - M. Stefański

31. J. Ziętara - R. Junik

32. G. Busse - P. Busse

33. J. Kalicki - W. Sierzchuła

34. M. Pietrzak - K. Boniek

czwartek, 18 maja 2023

11 czerwca (niedziela) godz. 10.00 IV Turniej Teamów


 

  IV Turniej Teamów o Puchar Prezesa Spółki Flux-Medical Boguniewo oraz Dyrektora BWA i Prezesa NZBS w Pile.

  Tradycji staje się zadość. Robimy to! Tym razem, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora BWA w Pile rozegramy turniej właśnie w znanych już nam gościnnych murach. W tym roku będzie grill i wspaniała atmosfera.

Turniej ma charakter zamknięty. Grają członkowie NZBS lub Damy Pik.
Ewentualnie na zaproszenie zaprzyjaźnione teamy spoza okręgu. 

Plan jest taki:

1. Co najmniej 8 teamów

2. Kategoria open i najlepsza drużyna z najniższym WK łącznie.

3. Wpisowe 160,00 zł. i 100,00 zł. debiutanci (suma do 4-5 WK, choć organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do uznania drużyny za debiutancką).

4. Na miejscu kawa, herbata i oczywiście GRILL.

5. Nagrody 80% wpisowego za trzy pierwsze miejsca i najlepszej drużyny debiutanckiej z 

najniższym WK.


Jeżeli frekwencja nie dopisze i nie zgłosi się min. 8 drużyn  turniej zostaje odwołany.


Zgłoszenia do 8 czerwca do godz. 19.00 na smsa Prezesa NZBS w Pile (zgłoszone teamy będę wpisywał poniżej).


1. Team BWA: Edmund W., Tomek P., Adam P. i Andrzej M. 

2. Team Junikos - Jola Z., Rafał J., Stasiu J. i Robert W.

3. Team Flux Józek - Józek, Paweł, Marek i Grześ.

4. Team Oborniki - Janek, Marek Waldek i Wiesiu.

5. Team Wygoś: Janusz W., Sławek Cz., Roman K. i Mieczysław S.

6. Team Solek: Piotr, Cezary, Zosia i Tomek.

7. Team Credo: Tomek S., Kajetan G., Jurek S. i Mirek. G.

8. Team Andrzeja: Andrzej M., Marek P., Romuald B. i Paweł K.
4 czerwca OTP** w Szczecinku