KOMUNIKATY

Dnia 31 października 2015 r., w wieku 81 lat, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz wieloletni kolega JANUSZ MUSIAŁOWICZ.             Był człowiekiem, dla którego brydż był niezbędnym dla życia składnikiem. Poświęcił tej wspaniałej grze przynajmniej połowę swego życia, ucząc jej zasad i przy tej okazji wychowując wiele osób. Był twórcą i założycielem zespołu brydżowego "JAGIELLONKA", którego przez 33 lata istnienia był kapitanem. Kol. Janusz Musiałowicz był, jest i będzie legendą pilskiego brydża sportowego.

        Cześć Jego pamięci!

        Pogrzeb odbędzie się 7 listopada br. w Łodzi na cmentarzu przy ul. Ogrodowej.
Z protokołu
Posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego
z dnia 23 czerwca 2015 roku:

"...Prezes poruszył temat sprawy dyscyplinarnej związanej z Nadnoteckim Związkiem Brydża Sportowego
(NZBS), której materiały wpłynęły kilka tygodni wcześniej do członków Zarządu WZBS. Przewodniczący
WGiD wyjaśnił, że w związku z ustaleniami Regulaminu Dyscyplinarnego WZBS nie jest organem
dyscyplinarnym właściwym dla przeprowadzenia postępowania, oraz że sprawę przekazano do
Zarządu Głównego PZBS.
W trakcie dyskusji na temat sytuacji w NZBS Prezes nie skorzystał z przysługującego mu prawa wniosku
o odwołanie członka zarządu. Michał Zimniewicz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o odwołanie
Zdzisława Romaniszyna z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zarządzono głosowanie nad przyjęciem
uchwały następującej treści:
Uchwała nr 4/2015
w sprawie odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu
Na podstawie §3 ust. 3 regulaminu zarządu uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się Zdzisława Romaniszyna z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zdzisław Romaniszyn
pozostaje członkiem Zarządu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia...

...Ad. 6. Zauważono, że w Nadnoteckim Związku Brydża Sportowego odbyło się w ubiegłą sobotę
Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybrało nowe władze..."

                                         http://brydz.wlkp.pl/files/2015/prot2015-1.pdf


Adam Piszczek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz