piątek, 26 sierpnia 2016

Liga Okręgowa 2016/2017 i składki zawodnicze

 Zarząd NZBS ustalił, iż składka od drużyny Ligi Okręgowej wynosi 500,00 zł. (jak w zeszłym roku). Zgłoszenia drużyn, wg wzorów z lat ubiegłych, wraz z opłatami (na konto NZBS) proszę dokonać do 24 września br. Liga Okręgowa wystartuje w pierwszy piątek października, tj. 7go.

Prawidłowe zgłoszenie drużyny przysłane terminowo zawiera czytelny komplet danych: - Nazwę reprezentowanego klubu, nazwę drużyny i jej lokalizację (miejscowość). - Alfabetyczny wykaz zawodników wraz z numerami identyfikacyjnym PZBS zawodnika. - Kontakt do kapitana drużyny (w tym adres e-mail, telefon kontaktowy, ew. adres korespondencyjny). - Ponadto, w przypadku: - Zgłoszenia nowych w PZBS zawodników – należy podać datę urodzenia, oraz adres korespondencyjny oraz dołączyć zdjęcie do CEZAR-a. - Zmiany barw klubowych – konieczne jest uzyskanie przez drużynę zgłaszającą potwierdzenia, że w poprzednim klubie zawodnik nie pozostawił nieuregulowanych zobowiązań. - Informacja o preferowanym przez drużynę sposobie rozgrywek (zjazdy sobotnie, piątki). - Dokładne dane miejsca rozgrywek drużyny - Adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy przedstawiciela upoważnionego do aktualizacji danych za pośrednictwem strony internetowej Systemu IZL (nie musi to być kapitan drużyny).

 Kaucja za odwołanie 100 zł. 

Składki zawodnicze na rok 2017:

 od zawodników zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego (WZBS) na terenie działania Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) i Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego (NZBS) wynoszą:

Kategoria wiekowa
Składka standardowa
Niższa składka dla zawodników, którzy:

nie byli zarejestrowani nigdy wcześniej
nie byli zarejestrowani w l. 2012-2016
byli zarejestrowani w roku 2016, ale nie byli w l. 2011-2015
do lat 20 urodzenie w 1997 i młodsi
40
30
40
40
21-25 lat urodzeni w latach 1992-1996
85
45
65
85
26-65 lat urodzeni w latach 1952-1991
140
45
70
90
66-70 lat urodzeni w latach 1947-1951
110
45
65
85
od 71 lat
urodzeni w 1946 lub starsi
45
35
45
45


Składki członkowskie należy wnosić na konto NZBS: 88 1750 0009 0000 0000 3096 7895 do dnia 7 listopada 2016 r. Prosimy o odpowiedni tytuł przelewu – np. „Składka zawodnicza na rok 2017 – Jan Nowak (23456)”.
Jednocześnie przypominamy, że zawodnicy, którzy nie mają opłaconej składki 2016, a planują udział w rozgrywkach ligowych w sezonie 2016/2017, składkę za rok 2017 muszą opłacić przed swoim pierwszym meczem tego sezonu.  
kategoria składka [zł] Odpisy przypadające poszczególnym podmiotom [zł]
                                           PZBS WZBS      PAB/NZBS
do lat 20          40                     25          10                5
21-25 lat          85                    50          20               15
26-65 lat          140                  100         25               15
66-70 lat          110                   75          20               15
od 71 lat           45                    30          10                5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz