sobota, 7 maja 2016

21 maja Grand Prix WZBS w Pile


                            NADNOTECKI  ZWIĄZEK   BRYDŻA SPORTOWEGO
                                                                w PILE

                                                               30-lecie
                                                  1986-2016

zaprasza 21 maja 2016 r. (sobota) na turniej brydża sportowego par z cyklu
AUTO WATIN Grand Prix Wielkopolski.

Miejsce rozgrywek: GEOVITA Piła-Płotki

Rozpoczęcie: godz. 10.00, zapisy do 9.45
Wpisowe: niezrzeszony 35+5* PLN;
członek PZBS z opłaconą bieżącą składką: 25+5* PLN;
seniorzy (powyżej 65 lat, należący do PZBS) i juniorzy (do 25 lat): 15+5* PLN;
młodzież szkolna, o ile nie partycypuje w nagrodach: 5 PLN.
*fundusz długofalowy Grand Prix WZBS
Turniej czterosesyjny, po 10 rozdań każda. Po dwóch sesjach przerwa obiadowa (możliwość wykupienia talonu obiadowego w cenie 20,00 zł.; ponadto kawa, herbata, napoje do kupienia w miejscu rozgrywek).

NAGRODY
 I miejsce -  nagroda gwarantowana w wysokości 400,00 zł. (http://www.biosan.pila.pl/), puchar i nagrody rzeczowe od sponsora (.http://renault.salony.pro/pabich-sp--z-o-o--pila-niepodleglosci-49,2383.html).
Organizator przewidział ponadto nagrody finansowe za zajęcie miejsc od II do V. Ich wysokość jest uzależniona od ilości uzyskanych środków z wpisowego.


Jednocześnie każdy z uczestników turnieju otrzyma pamiątkę z okazji 30-lecia Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego w Pile.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz