niedziela, 21 lutego 2016

Walne Zebranie Delegatów z 20.02.2016 r.

 20 lutego 2016 r. miało miejsce Walne Zebranie Delegatów. Najistotniejsze jego decyzje to:

1. Wybór na czteroletnią kadencję Zarządu w składzie:
                                                        Adam Piszczek - prezes
                                                        Andrzej Malenta - v-ce prezes
                                                        Jerzy Sadowski - sekretarz
                                                       Tomasz Pawłowski - skarbnik
                                                       Andrzej Małdziński - reklama


2. Zmiany w statucie:
                                                                   § 29

                                   1. Zarząd Związku składa się z 5 (pięciu) osób (było "...7-9").

                                                                   § 30

                                   2. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące (było "...nie rzadziej niż raz w miesiącu").

 Ponadto powzięty został projekt systematycznego zakupu nowych "pierniczków" dla NZBS. W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd podejmie decyzję dot. wypracowania środków na realizację tego zamysłu.


           Adam Piszczek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz