piątek, 15 stycznia 2016

REGULAMIN TURNIEJÓW CZWARTKOWYCH

REGULAMIN TURNIEJÓW CZWARTKOWYCH

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem turniejów jest Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile.
2. Miejscem rozgrywek jest restauracja „Kosmos” w Pile w każdy czwartek  tygodnia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) o godz.17.00.

II. Uczestnicy zawodów

1. Zgłoszenie się do turnieju jest uważane za zobowiązanie się jego uczestnika do podporządkowania się przepisom w nim obowiązującym.
2. Zawodnik ma prawo: a) uzyskiwać punkty klasyfikacyjne i nagrody, jakie może dawać uczestnictwo w turniejach; b) wzywać sędziego w sprawach przepisów gry.
3. Zawodnika obowiązuje: a) podporządkowanie się decyzjom sędziego i organizatora; b) zachowanie porządku i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia w czasie, przed i po turnieju; c) zakaz palenia tytoniu; d) bezzwłoczne powiadamianie sędziego o dostrzeżonych jakichkolwiek nieprawidłowościach i naruszeniach przepisów brydża sportowego.
4. Zawodnik, który wyraźnie naruszy swym zachowaniem, wulgarnym słownictwem przepisy obowiązujące w miejscu publicznym otrzymuje od sędziego lub organizatora ustne ostrzeżenie. Każde następne ostrzeżenie będzie skutkować karą finansową w wysokości 5,00 zł. (pięć złotych) na rzecz NZBS.
5. Nadzwyczaj karygodne zachowanie zawodnika uchwałą Zarządu NZBS może skończyć się wykluczeniem z czwartkowych turniejów na okres czterech tygodni.

III. Rozgrywka

1. Zawody brydża sportowego rozpoczynają się, gdy sędzia zarządzi ich rozpoczęcie. Rozegranie jednego rozdania powinno zająć nie więcej jak 71/2 minuty.
2. W ramach wyznaczonego limitu czasu zawodnicy zobowiązani są przeliczyć karty przed ich obejrzeniem, rozegrać rozdanie i dokonać zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. ALERTOWANIE: a) zapowiedzi umowne-konwencyjne muszą być alterowane zgodnie z „Polityką systemową PZBS”; b) alertuje partner zawodnika, który dał zapowiedź konwencyjną przez wyłożenie kartki „alert” (przy braku kaset dopuszczalne jest puknięcie w stolik) z kasety licytacyjnej; c) pytanie o wyjaśnienie alertowanej zapowiedzi może być zadane w dalszych okrążeniach licytacji, jak również po jej zakończeniu.
4. STOPOWANIE: a) odzywki skaczące (licytacja z przeskokiem) muszą być poprzedzone przez licytującego słowem „stop” lub przez użycie kartki z takim napisem; b) po odzywce skaczącej przeciwnik z lewej strony nie powinien licytować wcześniej, niż po kilku sekundach.
5. KASETY LICYTACYJNE (bidding boxy): a) kartki licytacyjne powinny być wyjmowane z kasety w sposób zdecydowany i kładzione na stoliku względnie zawsze w jednakowy sposób i możliwie jak najciszej, nakładając je od lewej strony tak, aby wszystkie odzywki były widoczne i skierowane ku partnerowi; b) gracze powinni unikać dotykania kartek licytacyjnych przed podjęciem decyzji dot. licytacji. Zapowiedź uważa się za zgłoszoną, gdy kartka licytacyjna zostanie wskazana przez zawodnika z wyraźnym zamiarem jej użycia poprzez wyjęcie lub próbę wyjęcia z kasety licytacyjnej.
6. ZAPISYWANIE wyników odbywa się w sposób elektroniczny lub pisemnie do odpowiednich rubryk protokołu. Wszyscy grający przy stoliku są odpowiedzialni za prawidłowość zapisu. Uczestnik, który stwierdził błąd merytoryczny w zapisie ma obowiązek powiadomić o tym sędziego, który ustala prawidłowe brzmienie zapisu zawierającego błąd.
7. PUNKTOWANIE wyników: a) jeśli zapisy zawodów rejestrowane są elektronicznie, to wyniki pojawiają się na bieżąco na ekranie monitora. Jeśli ma to miejsce w sposób pisemny, wyniki podaje sędzia po ich podliczeniu; b) jeśli możliwości techniczne organizatora pozwalają, to oprócz wyników zawodów udostępnione powinny być protokoły i historie rozdań; c) w przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników decyduje wynik bezpośredniego pojedynku, w innym razie losowanie, ale jeśli gramy w "pajączku", to decyduje uzyskana tu lokata.
8. KARY PORZĄDKOWE: a) kara maksymalna-15% punktów możliwych do zdobycia w rozdaniu; b) kara zwyczajna-odpowiednio 10%; c) kara minimalna-odpowiednio 5%; d) sędzia ma prawo dyscyplinarnie odsunąć zawodnika od gry, gdy ten udziela fałszywych informacji o swym systemie gry, używa nielegalnych sposobów porozumiewania się z partnerem; e) sędzia może zdjąć rozdanie, gdy ewidentnie upłynął czas na jego rozegranie, dając niższy zapis stronie winnej.
     W przypadku nie podania wyniku zapisanego w "pierniczku" do zatwierdzenia opozycji, będzie od razu nałożona kara maksymalna dla pary, która tego nie dokonała.

IV. Wpisowe i nagrody

1. Wpisowe wynosi 10,00 zł., z wyjątkiem: osoby niezrzeszonej w związku z WK = 0, młodzieży szkolnej i seniorów powyżej 75 roku życia, którzy płacą 5,00 zł.
2. Zebrane środki są w sposób następujący dzielone (mogą być zmiany w związku z ewentualnymi uchwałami PZBS, WZBS i NZBS):
NZBS - 50% wpływów
WZBS - 1 zł. od pary
pajączek - 1 zł. od pary
sędziowie - zwolnieni z opłat i każdy otrzymuje jeszcze 10,00 zł.
3. Pozostała kwota jest dzielona na nagrody w następującym porządku:
Turniej do 12 par - 3 nagrody
 I miejsce  -50%,   II miejsce - 30%, III miejsce - 20%

Turniej od 13 do 16 par - 4 nagrody
I miejsce - 40%, II miejsce -30%, III miejsce - 20%, IV miejsce -  10%

Turniej od 17 par - 5 nagród
I miejsce - 40%, II miejsce - 25%, III miejsce - 15%, IV miejsce - 10%, V miejsce - 10%

4. Nagrodę roczną długofalową za turnieje czwartkowe otrzyma pierwszych pięciu zawodników, najlepszy senior i najlepszy z najniższym WK. Pulę nagród każdorazowa ustali Zarząd NZBS.

                                                                                       Zarząd NZBS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz